Sprememba poslovnega naslova

Obveščamo vas, da je družba Imovation d.o.o., z matično št.: 1674005000, z dnem 15.7.2015, spremenila svoj dosedanji poslovni naslov. V prilogi pošiljamo Sklep Okrožnega sodišča v Ljubljani o vpisu spremembe pri subjektu Imovation d.o.o., Srg 2015/30801, z dne 15.7.2015. Nov poslovni naslov družbe se tako glasi:

Imovation d.o.o.
Jarška cesta 10/a
1000 Ljubljana

Vljudno vas prosimo, da v svoje evidence vnesete spremenjeni naslov naše družbe in v bodoče vse poštne pošiljke, namenjene nam, naslovite na nov naslov.