REŠITEV ZA PAMETNA MESTA - IDENTIFIKACIJA, PLAČEVANJE, VALIDACIJA, UPORABA STORITEV

Je rešitev za tista mesta, ki želijo svojim prebivalcem nuditi visoko kakovost bivanja, za svoj razvoj pa uporabljajo nove tehnološke rešitve.  

Izbrano komunikacijsko sredstvo, brezkontaktna kartica ali mobilni telefon, postane široko uporabljeno ter priročno plačilno in identifikacijsko sredstvo, ki lokalni skupnosti omogoča kakovostnejše izvajanje storitev – od uporabe javnega prevoza do izposoje knjig v mestni knjižnici. Na vse lokacije namestimo terminale z Margento tehnologijo, ki so ključni za izvajanje rešitve. 

Naša rešitev zaprtega plačilnega sistema povezuje institucije tako lokalne skupnosti kot tudi ustanove zasebnega prava.

V zaprt plačilni sistem pametna mesta se vključuejo: javni promet, parkirne hiše, mestne knjižnice, turistične organizacije, javni zavodi ...

 
 

 

NAČIN UPORABE

Uporabnik si na svoj virtualni račun s pomočjo brezkontaktne kartice ali mobilnega telefona naloži sredstva. S kartico ali mobilnim telefonom se identificira ter uporablja storitve, ki mu jih nudi lokalna skupnost in ki so vključene v sistem zaprte plačilne sheme.


PREDNOSTI

 • Enotno plačilno sredstva za celotno področje mesta.

 • Boljše, priročnejše in prijaznejše mestne storitve.

 • Elektronsko plačevanja javnega transporta.

 • Boljši nadzor in optimizacija javnega transporta.

 • Enostavna širitev sistema na dodatne ponudnike storitev.

 • Prilagodljiv plačilni sistem omogoča uvajanje novih produktov, konceptov, partnerjev, inovacij…

 • Sistem deluje z nizkimi obratovalnimi stroški in omogoča velike prihranke z izogibom plačevanja bančnih provizij in operiranja z gotovino.

 • Izboljšana uporabniška izkušnja: hitro, transparento, zanesljivo in enostavno brezgotovinsko plačevanje.

 • Cenejša, lažja in enostavnejša uporaba storitev mesta.

 • Možnost plačila in identifikacije z mestno kartico pri vseh sodelujočih ponudnikih v sistemu. 

 • Možnost izbire plačilnega inštrumenta -  kartica ali mobilni telefon.

 • Povečana varnost.

TEHNOLOGIJA

Jedro zaprtega plačilnega sistema tvori Margento procesni center, ki obdeluje transakcije iz različnih virov, ki vključujejo Margento terminale.

Za delovanje zaprtega plačilnega sistema namestimo terminale po vseh enotah (ustanovah, prevoznih sredstvih, parkiriščih, prodajalcih), ki so povezani v zaprto plačilno shemo. Komunikacija s procesnim centrom Marganto poteka prek izbranega komunikacijskega sredstva, tj. brezkontaktna kartica ali mobilni telefon, s katerim se uporabnik identificira ali plačuje.

Samopostrežni terminal

Samopostrežni terminal služi izdajanju kartic in polnitvi dobroimetja. Nudi tudi številne ostale informacije povezane s sistemom in omogoča tudi ostale koristne storitve npr. Polnjenje predplačniških računov mobilnih operaterjev

Naprave

 • mPOS – terminal za polnjenje virtualnega računa uporabnika in za plačevanje pri prodajalcu.

 • TaPOS – terminal za polnjenje in preverjanje stanja na virtualnem računu.

 • vPOS – terminal za identifikacijo uporabnika.

REŠITEV V PRAKSI