Elektronizacija sistema študentske prehrane

ŠTUDENTSKE BONE JE NADOMESTIL MOBILNI TELEFON

Rešitev, ki je omogočila elektronizacijo sistema subvencionirane študentske prehrane in je prijazna tako za uporabnike kot za gostince. Rešitev, ki povezuje več sistemov z informacijsko podporo), omogoča vpis študenta v sistem subvencionirane prehrane, koriščenje subvencij ter pregled stanja.

 

NAČIN UPORABE

Študent se vpiše v sistem subvencionirane prehrane na eni izmed vpisnih točk, izbere identifikacijsko sredstvo – mobitel ali brezkontaktno kartico, s katerim bo koristil subvencijo, ki mu pripada na podlagi njegovega statusa. Pravila sistema (število subvencij, dodatne subvencije, omejitev koriščenja subvencij) avtomatično kontrolirajo porabo pri posameznem študentu.

 

Gostinec s pomočjo mobilnega terminala preveri, če je študent upravičen do subvencioniranega obroka. Po opravljeni identifikaciji študenta (z mobitelom ali kartico) se mu odobri subvencija, na terminalu pa se izpiše informacija, koliko subvencij je študentu še na voljo.

 

Študentu je na voljo tudi aplikacija Študentska prehrana s katero koristi subvencije in ima pregled nad stanjem, poleg tega  mu nudi tudi vse informacije o študentski prehrani.  

PREDNOSTI

  • Racionalizacija poslovanja.

  • Bistveno zmanjšanje možnosti zlorab ugodnosti.

  • Avtomatski pregled nad izkoriščenimi subvencijami.

  • Možnost uporabe mPOS terminalov za druge uporabnike in namene.

  • Uporabnik ima pregled nad lastno porabo subvencij.

  • Odpravljene so logistične in časovne omejitve nakupa bonov.

TEHNOLOGIJA

mPOS terminal

Gostinci so opremljeni s terminali, s katerimi preverijo identiteto študenta. Prednost terminala je njegova prenosnost, saj ga lahko gostinci uporabljajo tudi pri dostavi. 

mPOS terminal ima:

  • samostojno mobilno povezavo s procesnim centrom

  • svoj lastni tiskalnik

  • baterijo, ki omogoča kar nekaj ur samostojnega delovanja

Na tem terminalu lahko ima trgovec naloženih več aplikacij, kot je npr. plačevanje z Moneto ali polnjenje GSM računa.

 

Mobilni telefon ali brezstična kartica

Študenti za identifikacijo izberejo sebi najljubše sredstvo, s katerim koristijo subvencije pri gostincih.  Mobilni telefon ne potrebuje dodatnih namestitev ali posodabljanj, saj identifikacija in koriščenje subvencij deluje neglede na znamko mobitela ali mobilnega operaterja.

 

Spletna aplikacija

Spletna aplikacija omogoča ponudnikom prehrane vnos jedilnikov in izpis posameznih poročil potrebnih za delovanje sistema.

REŠITEV V PRAKSI