SPLOŠNI POGOJI STORITEV ŠTUDENTSKE UGODNOSTI

Storitev Študentske ugodnosti (ŠU)

Splošni pogoji delovanja ŠU določajo obliko in obseg sodelovanja med Imovation d.o.o. (ponudnik) in posameznikom, ki vstopa v ŠU (uporabnik).

SPLOŠNI POGOJI

SMS storitev Študentske ugodnosti info

Uporaba Storitve je namenjena članom Študentskih ugodnosti.
 

SPLOŠNI POGOJI

SPLOŠNI POGOJI OSTALIH STORITEV

SMS storitev Lačen.info

Podajanje informacije o številu že koriščenih subvencij za študentsko prehrano in številu subvencij, ki jih ima uporabnik še na voljo, za določeno časovno obdobje.

SPLOŠNI POGOJI

SMS storitev SPD info

Podajanje informacije o bonusu, ki jim je na voljo (zvestobni klub SPD).
 

 

SPLOŠNI POGOJI

 

Storitev Instant Bonus

Instant Bonus je oblika nagrajevanja uporabnika na prodajnih mestih partnerjev, kjer uporabnik glede na število / vrednost nakupov pridobi določene ugodnosti.  

SPLOŠNI POGOJI