Sistem subvencionirane študentske prehrane

SISTEM SUBVENCIONIRANE ŠTUDENTSKE PREHRANE

Sistem subvencionirane študentske prehrane omogoča elektronsko subvencioniranje obrokov študentom, s strani države, pri gostincih, ki izpolnjujejo predpisane pogoje. Študent je v enem mesecu upravičen do toliko subvencij, kolikor je delovnih dni. Porabi jih lahko vsak dan med 8.00 in 21.0 uro. Na dan lahko porabi največ dve subvenciji, med unovčitvijo prve in druge pa morajo preteči najmanj štiri ure. Vse te omejitve so bile pri imeplmentaciji naše rešitve tudi upoštevane. 

Nekoč je sistem temeljil na vnaprej kupljenih papirnatih študentskih bonih, danes pa se subvencije koristijo neposredno ob plačilu obroka v gostinskih obratih s pomočjo mobilnega telefona (klic na 1808) ali brezkontaktne kartice ali aplikacije Študentska prehrana

VIDEOPOSNETKI:
Koriščenje subvencije

App Študentska prehrana


 

 

+900

Terminalov za študentsko prehrano

+44.000

Uporabnikov sistema študentske prehrane

+500

Gostinskih lokalov

                             

PREDNOSTI ZA NAROČNIKA

Zmanjšanje možnosti zlorab.
Boljši nadzor nad delovanjem sistema.
V kratkem času omogoča posodobitve in nadgradnje sistema.
Hitrejša in uporabniku bistveno bolj prijazna storitev.

PREDNOSTI ZA ŠTUDENTE

Odpravljene so logistične in časovne omejitve nakupa bonov, saj lahko študent koristi subvencijo neposredno ob plačilu obroka.
Študentom se ni potrebno vnaprej odločati, kje bodo jedli.
Boljši pregled nad porabo subvencij.
Lažja dostopnost do storitve.