Imovation, d. o. o. je pridobil certifikat informacijske varnosti ISO/IEC 27001

Podjetje Imovation, d. o. o. je od 23. 5. 2019 certificirana družba za področje projektiranja, razvijanja in vzdrževanja informacijskih sistemov za mobilne transakcije.

Imovation d. o. o. se pri izvajanju storitev elektronskega plačevanja in transakcijskih sistemov  zaveda pomembnosti varnosti informacij, ki za zainteresirane stranke predstavlja osnovni temelj uspešnega sodelovanja. Zato je družba vzpostavila sistem upravljanja informacijske varnosti, skladen z mednarodnim standardom ISO/IEC 27001, ki se izvaja v polnem obsegu, za vse delovne procese in to brez opustitve izvajanja kontrol.

Z vpeljavo standarda je družba celovito poskrbela za informacijsko varnost, kar pomeni da ne obravnava le informacijske tehnologije in informacij v elektronski obliki, temveč v vseh oblikah (klasifikacija informacij, fizično varovanje objektov, opis varovanja informacij v pogodbah…). Družba je uvedla dodatne ukrepe in okrepila nadzor, s katerimi skrbi za visoko informacijsko varnost in kakovost vseh njenih storitev.

 

Objavljeno: maj 2019